....

کانون شهدای طاوه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: فامنين

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون تبیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: نهاوند

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون جامع (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: تفت

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای جعفر آباد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

خدمات کانون

 • نمایشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: سلماس

مسجد: باب الحوائج(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1000

خدمات کانون

 • خوشنویسی (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون قمر بنی هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 900

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...