....

کانون پیروان علی ابن ابیطالب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3920

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون شهید لاجوردی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: سمنان

مسجد: شهيد لاجوردي -زندان

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون امیر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: هامون

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)-ورمال

امتياز فهما (1401) : 0

کلاسهای کانون

 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • روانخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون آل رسول (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: چابهار

مسجد: آل رسول (ص)

امتياز فهما (1401) : 0

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (عمومي)
 • کارآفرینی (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 109 کلاس دیگر...

....

کانون میثاق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: کنارک

مسجد: بلال

امتياز فهما (1401) : 0

کلاسهای کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 14 کلاس دیگر...

....

کانون قدوس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: خاش

مسجد: ابوبكر صديق

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 100

کلاسهای کانون

 • مهارتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...