....

کانون شهدای امرودك (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 2900

خدمات کانون

 • فوتبال (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون دارالزهد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: سلمان

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 4780

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 25 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت حجت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: صاحب الزمان

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون آیت ا... مدرس (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: رامهرمز

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: رامهرمز

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسی و تقویتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای پدافندهوایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: سمنان

مسجد: مسجدالرضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)