....

کانون قائم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • آموزش سواد رسانه ای (عمومي)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 55 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت فاطمه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: باقر العلوم

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...

....

کانون دار القرآن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: صاحب الزمان

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 4800

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تولیدات هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکیل هیات اندیشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 66 کلاس دیگر...

....

کانون عابدین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت حيدريه

مسجد: ولي عصر

امتياز فهما (1401) : 0

کلاسهای کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 4 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای روستای دولتخانه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
مشاهده 12 کلاس دیگر...

....

کانون ال یاسین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: شيروان

مسجد: امام رضا (عليه السلام)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 2100

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 4 کلاس دیگر...