....

کانون مولای متقیان(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زابل

مسجد: مولاي متقيان(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون حضرت مهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: جيرفت

مسجد: حضرت مهدي (عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون عاشورائیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: جواد الائمه (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون هادیان نور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: کهگيلويه

مسجد: حضرت فاطمه زهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 2040

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 1 کلاس دیگر...

....

کانون شهید محمد احترامی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • تنیس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 66 کلاس دیگر...

....

کانون ائمه اطهار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1400

کلاسهای کانون

 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 کلاس دیگر...