....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: اسلامشهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3900

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پیمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون امیرالمومنین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: بهارستان

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 5340

خدمات کانون

 • سبک زندگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون بدر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: پيغمبر

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 2800

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (زير 7 سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون نورالزهرا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: الزهرا

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 3700

خدمات کانون

 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسیر (زير 7 سال)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 165 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای چنارك (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: محمد رسول ا...(ص)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 4900

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • سبک زندگی (عمومي)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 30 خدمت دیگر...

....

کانون صبوح (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: الزهرا

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600