....

کانون شهدای هسته ای (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستارا

مسجد: دانشگاه پيام نور

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 41 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای قتاتو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 700

خدمات کانون

 • سبک زندگی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • سبک زندگی (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون محراب (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: جويبار

مسجد: مسجدشهداء

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 1325

....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: ساري

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • فوتسال (عمومي)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
مشاهده 8 خدمت دیگر...

....

کانون علمدار كربلا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: خمير

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

خدمات کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون طاها (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: فاطمه الزهرا

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...