....

کانون پنج تن آل عبا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: پنج تن آل عبا(ع)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

  • رزمی (۲۱ تا ۴۰ سال)
  • کوه‌پیمایی (عمومي)
  • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 69 خدمت دیگر...

....

کانون سلاله النبوه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: پلدختر

مسجد: وليعصر (عج)

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون توابین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: سردشت

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

  • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
  • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
  • سبک زندگی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 6 خدمت دیگر...

....

کانون حسن ابن علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زابل

مسجد: امام حسن ابن علی (ع)

امتياز فهما (1401) : 0

....

کانون صاحب الزمان «عج» (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: صاحب الزمان «عج»

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

....

کانون آل طه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فلاورجان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 0

امتياز فهما (1400) : 600

خدمات کانون

  • تئاتر (عمومي)
  • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
  • تصویرسازی (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...