کانون آل ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: بلال

امتیاز فهما: 13432 (42+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون جواد الائمه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: جامع جوادالائمه (ع)

امتیاز فهما: 13428

خدمات کانون

 • بصيرتي (عمومي)
 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 103 خدمت دیگر...

کانون فصلت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: كهگيلويه

مسجد: امام زين العابدين(ع)

امتیاز فهما: 13420 (184+)

خدمات کانون

 • آموزش پويانمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

کانون ايثار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: ولي عصر (عج)

امتیاز فهما: 13417

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • مشاوره (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون آيت الله مديسه اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: جامع مديسه

امتیاز فهما: 13410

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون طلابه داران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه (س)

امتیاز فهما: 13408

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...