....

کانون محمد رسول الله (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: محمد رسول الله (ص)

امتياز فهما (1401) : 19109

امتياز فهما (1400) : 12870

....

کانون شهدای لیسن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 19066

امتياز فهما (1400) : 11632

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون علی اصغر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 19065

امتياز فهما (1400) : 4325

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 3 خدمت دیگر...

....

کانون یاسین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فريدن

مسجد: حضرت اميرالمؤمنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 19059

امتياز فهما (1400) : 12190

خدمات کانون

 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون بیت الرحمن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خواف

مسجد: بيت الرحمن

امتياز فهما (1401) : 19052

امتياز فهما (1400) : 2050

خدمات کانون

 • تولید محتوای فضای مجازی (عمومي)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران مهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: اسدآباد

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 18902

امتياز فهما (1400) : 19050

خدمات کانون

 • تواشیح (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پیمایی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...