....

کانون آل ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: بلال

خدمات کانون

 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون جواد الائمه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: جامع جوادالائمه (ع)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 103 خدمت دیگر...

....

کانون فصلت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: کهگيلويه

مسجد: امام زين العابدين(ع)

خدمات کانون

 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تعزيه (عمومي)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

....

کانون ايثار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: ولي عصر (عج)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله مديسه اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: جامع مديسه

خدمات کانون

 • آموزش نجوم (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون طلايه داران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت فاطمه (س)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...