....

کانون ابوطالب (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: ابوطالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 6716

امتياز فهما (1400) : 6270

خدمات کانون

 • زبان های خارجی (زير 7 سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (عمومي)
 • پیاده روی (عمومي)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: امام محمد باقر(ع)

امتياز فهما (1401) : 6680

امتياز فهما (1400) : 13020

خدمات کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنیس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 26 خدمت دیگر...

....

کانون ام ابیها (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 6673

امتياز فهما (1400) : 11060

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • سبک زندگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون امام رضا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1401) : 6667

امتياز فهما (1400) : 3065

....

کانون شهدای بران علیا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع بران عليا

امتياز فهما (1401) : 6656

امتياز فهما (1400) : 7250

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 55 خدمت دیگر...

....

کانون فاطمه معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 6652

امتياز فهما (1400) : 4710

خدمات کانون

 • شعر و ادبیات (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...