....

کانون 18 اسفند (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3610

خدمات کانون

 • اعتقادی (عمومي)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 50 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای پرمهر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3275

خدمات کانون

 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزیه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 43 خدمت دیگر...

....

کانون الغدیر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4425

خدمات کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه های با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان های خارجی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 59 خدمت دیگر...

....

کانون به سوی ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جمعه (مصلي )

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7275

خدمات کانون

 • والیبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش های فنی و حرفه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 28 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای روح كندی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع روح كندي

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3680

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخوانی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهای دوستدار کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 39 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای ناجا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: شهيد طوري

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 4450

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 54 خدمت دیگر...