....

کانون شهيد بابارستمي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: مهديه

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • شعر و ادبيات (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد اسحاق پايان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: پيامبر اعظم (ص)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي بانقلان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: ايلام

مسجد: امام رضا (ع)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 123 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي اسفيدان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: جامع

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 169 خدمت دیگر...

....

کانون الشهداء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: صاحب الزمان (عج)

خدمات کانون

 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 111 خدمت دیگر...