....

کانون شهيد اسحاق پايان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: پيامبر اعظم (ص)

امتياز فهما (1399) : 10505

خدمات کانون

 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش نجوم (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (زير 7 سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي الشتر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: سلسله

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 10501

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون فاطر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خليل آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 10500

خدمات کانون

 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تواشيح (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون فياض (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: زنجان

مسجد: آيت اله نجفي ميرزايي

امتياز فهما (1399) : 10495

خدمات کانون

 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 9 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي بالالموك (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 10479

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 19 خدمت دیگر...

....

کانون سادات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: سادات

امتياز فهما (1399) : 10477

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 127 خدمت دیگر...