کانون توحيد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: توحيد

امتیاز فهما: 13372

خدمات کانون

 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 110 خدمت دیگر...

کانون حزب الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: حسينيه امام خميني بلداجي

امتیاز فهما: 13368

خدمات کانون

 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون حاميان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 13344

خدمات کانون

 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (زير 7 سال)
 • ساير (عمومي)
مشاهده 115 خدمت دیگر...

کانون النجم الثاقب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: جامع شهيد بهشتي

امتیاز فهما: 13344 (256+)

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 122 خدمت دیگر...

کانون ربانيه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: مختار

امتیاز فهما: 13339

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

کانون حضرت اميرالمومنين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت اميرالمومنين (ع)

امتیاز فهما: 13337 (48+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...