....

کانون توحيد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: توحيد

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 110 خدمت دیگر...

....

کانون حزب الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: حسينيه امام خميني بلداجي

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون النجم الثاقب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: جامع شهيد بهشتي

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
مشاهده 122 خدمت دیگر...

....

کانون حاميان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: سيدالشهداء (ع)

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • ابتهال (عمومي)
مشاهده 115 خدمت دیگر...

....

کانون ربانيه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: مختار

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون امام صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: اردل

مسجد: شهداء

خدمات کانون

 • پرده خواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...