....

کانون حضرت اميرالمومنين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: بروجرد

مسجد: حضرت اميرالمومنين (ع)

خدمات کانون

 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون صالحين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام زين العابدين(ع)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 119 خدمت دیگر...

....

کانون شمس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

خدمات کانون

 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 131 خدمت دیگر...

....

کانون مهدي موعود(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: مهدي موعود(عج)

خدمات کانون

 • حفظ (زير 7 سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: حضرت زهرا(س)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 147 خدمت دیگر...

....

کانون شميم ياس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: خاتم الانبيا(ص)

خدمات کانون

 • ابتهال (عمومي)
 • ابتهال (زير 7 سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 152 خدمت دیگر...