....

کانون قمربني هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: امام رضا (ع)

امتياز فهما (1399) : 10470

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون بيت النور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: ميدان مير

امتياز فهما (1399) : 10466

خدمات کانون

 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون نبي اكرم(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 10460

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون عدل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: کوهرنگ

مسجد: مسجد جامع

امتياز فهما (1399) : 10460

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • رزمي (زير 7 سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد ترابي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: خمين

مسجد: امام خميني(ره)

امتياز فهما (1399) : 10455

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله مديسه اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: جامع مديسه

امتياز فهما (1399) : 10450

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...