کانون امام صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: اردل

مسجد: شهداء

امتیاز فهما: 13337 (6+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پرده خواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

کانون صالحين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام زين العابدين

امتیاز فهما: 13332

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 119 خدمت دیگر...

کانون مهدي موعود(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: مهدي موعود(عج)

امتیاز فهما: 13326

خدمات کانون

 • تيراندازي (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون شمس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتیاز فهما: 13326

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 131 خدمت دیگر...

کانون حضرت زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: حضرت زهرا(س)

امتیاز فهما: 13316 (6+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (زير 7 سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 147 خدمت دیگر...

کانون شميم ياس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: خاتم الانبيا(ص)

امتیاز فهما: 13315 (30+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 152 خدمت دیگر...