....

کانون آیه های انتظار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: مهديه(عج)

امتياز فهما (1401) : 12919

امتياز فهما (1400) : 7117

خدمات کانون

 • خودکفایی (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های علمی پژوهشی (عمومي)
 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای قلعه آقچه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 12887

امتياز فهما (1400) : 7075

خدمات کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون آیت الله مروج (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: توحيد

امتياز فهما (1401) : 12869

امتياز فهما (1400) : 18305

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادی (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون رهروان ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 12815

....

کانون كریم اهل بیت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: پارسيان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1401) : 12780

امتياز فهما (1400) : 650

خدمات کانون

 • شعر و ادبیات (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون عدالت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: حضرت اميرالمؤمنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 12752

امتياز فهما (1400) : 17220

خدمات کانون

 • آموزش های فنی و حرفه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 169 خدمت دیگر...