....

کانون شهدای لیسن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 19066

امتياز فهما (1400) : 11632

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 کلاس دیگر...

....

کانون علی اصغر (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 19065

امتياز فهما (1400) : 4325

کلاسهای کانون

 • مداحی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 3 کلاس دیگر...

....

کانون یاسین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فريدن

مسجد: حضرت اميرالمؤمنين(ع)

امتياز فهما (1401) : 19059

امتياز فهما (1400) : 12190

کلاسهای کانون

 • پیاده روی (بالاي ۴۰ سال)
 • شنبه های با کتاب (بالاي ۴۰ سال)
 • تنیس (زير 7 سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون بیت الرحمن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خواف

مسجد: بيت الرحمن

امتياز فهما (1401) : 19052

امتياز فهما (1400) : 2050

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 13 کلاس دیگر...

....

کانون شیخ عماد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: اهر

مسجد: شيخ عماد

امتياز فهما (1401) : 19052

امتياز فهما (1400) : 1950

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصیرتی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 17 کلاس دیگر...

....

کانون شهید رجایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 19032

امتياز فهما (1400) : 6690

کلاسهای کانون

 • عکاسی (عمومي)
 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 66 کلاس دیگر...