....

کانون صاحب الزمان(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: ريگان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 6373

امتياز فهما (1400) : 7433

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران المهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: هشترود

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 6359

امتياز فهما (1400) : 7346

خدمات کانون

 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پیاده روی (عمومي)
 • عکاسی (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون رهروان ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1401) : 6358

....

کانون بشارت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: قيروکارزين

مسجد: شهيد مطهري

امتياز فهما (1401) : 6336

امتياز فهما (1400) : 2405

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...

....

کانون امام سجاد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: خوسف

مسجد: هيات ابوالفضلي(ع)

امتياز فهما (1401) : 6323

امتياز فهما (1400) : 4280

خدمات کانون

 • کارآفرینی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 14 خدمت دیگر...

....

کانون آل طه (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 6316

امتياز فهما (1400) : 18631

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • مسابقه کتابخوانی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمایشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 81 خدمت دیگر...