کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: اقليد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 4200

امتياز فهما (1399) : 3560

خدمات کانون

 • فیلم‌نامه نویسی (عمومي)
 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون رافت(مصلي) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: جاجرم

مسجد: مصلي امام رضا(ع)

امتياز فهما (1398) : 10348

امتياز فهما (1399) : 3555

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 19 خدمت دیگر...

کانون شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: ترك آباد

امتياز فهما (1398) : 13976

امتياز فهما (1399) : 3555

خدمات کانون

 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون بابامردوخ روحاني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: كامياران

مسجد: محمدرسول‌الله(ص)

امتياز فهما (1398) : 11067

امتياز فهما (1399) : 3550

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • مشاوره (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون حضرت جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: جواد الائمه (ع)

امتياز فهما (1398) : 12027

امتياز فهما (1399) : 3549

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون سعادت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شوش

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 6819

امتياز فهما (1399) : 3546

خدمات کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 219 خدمت دیگر...