....

کانون بيت الائمه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خوشاب

مسجد: قبا

امتياز فهما (1400) : 2292

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 45 خدمت دیگر...

....

کانون اصحاب الحسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: پلدختر

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1400) : 2290 (1560+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (زير 7 سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

....

کانون باب الجنه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: باب الجنه

امتياز فهما (1400) : 2290 (360+)

خدمات کانون

 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد سيد حسن حسيني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: علي بن موسي الرضا(ع)

امتياز فهما (1400) : 2285

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 55 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد مدني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ميرجاوه

مسجد: شيخين

امتياز فهما (1400) : 2281

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون ام البنين (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: علي ابن ابطالب (ع)

امتياز فهما (1400) : 2275

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (عمومي)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...