....

کانون شهيد بابارستمي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: قوچان

مسجد: مهديه

امتياز فهما (1399) : 14075

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون شمس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: زنجان

شهرستان: خدابنده

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1399) : 14055

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 131 خدمت دیگر...

....

کانون سالارشهيدان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: امام سجاد (ع)

امتياز فهما (1399) : 14045

خدمات کانون

 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: گيلانغرب

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1399) : 14040

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (زير 7 سال)
مشاهده 554 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي سرابله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: چرداول

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1399) : 14011

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (عمومي)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون شهيدحسين اسماعيلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1399) : 13975

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تيراندازي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...