....

کانون سوره (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: کيار

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1401) : 17115

امتياز فهما (1400) : 6680

خدمات کانون

 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (عمومي)
 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 31 خدمت دیگر...

....

کانون شهید علیزاده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام باقر(ع)

امتياز فهما (1401) : 17082

امتياز فهما (1400) : 16922

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رایانه ای (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

....

کانون مهدی یاوران (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: عبداللهي

امتياز فهما (1401) : 17066

امتياز فهما (1400) : 11435

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون روشن بیری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: آقا حبيب الله سنندجي

امتياز فهما (1401) : 17062

امتياز فهما (1400) : 8620

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های هنری (عمومي)
 • خیاطی (عمومي)
مشاهده 38 خدمت دیگر...

....

کانون جعفر بن محمد (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: بجنورد

مسجد: حوزه علميه امام صادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 17037

امتياز فهما (1400) : 1800

خدمات کانون

 • پیاده روی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 29 خدمت دیگر...

....

کانون شهید قاسم سلیمانی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حسيني (سيد باقر)

امتياز فهما (1401) : 17009

امتياز فهما (1400) : 13135