کانون شهيد حيدري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 5745

امتياز فهما (1399) : 3545

خدمات کانون

 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (عمومي)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 27 خدمت دیگر...

کانون شهداي قاسم اباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خواف

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 13009 (88+)

امتياز فهما (1399) : 3535

خدمات کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون قمر بني هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

مسجد: ابوالفضل العباس (ع)

امتياز فهما (1398) : 1785

امتياز فهما (1399) : 3534

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)

کانون شهيد دمر سعدي زاده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: مراوه تپه

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1398) : 11442

امتياز فهما (1399) : 3515

خدمات کانون

 • شعر و ادبيات (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون شهيد مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: جامع رزكان نو

امتياز فهما (1398) : 15163

امتياز فهما (1399) : 3495

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (زير 7 سال)
 • ساير (زير 7 سال)
 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون سحاب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: نقده

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 4725

امتياز فهما (1399) : 3489

خدمات کانون

 • ساير (عمومي)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...