....

کانون شهداي جندان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام رضا (ع)

خدمات کانون

 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون نورالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: مسجدسليمان

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (عمومي)
 • بسکتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 106 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) بائن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (زير 7 سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (زير 7 سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون قرآن و عترت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ميبد

مسجد: دانشكده علوم قرآني

خدمات کانون

 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبيات (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (عمومي)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

....

کانون امام محمد باقر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

مسجد: امام محمد باقر(ع)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

....

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سمنان

شهرستان: ميامي

مسجد: جامع

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...