کانون سحاب (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: نقده

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 4725

امتياز فهما (1399) : 3489

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

کانون عاشقان ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمان

شهرستان: فهرج

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

امتياز فهما (1398) : 8940

امتياز فهما (1399) : 3485

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

کانون امام صادق(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 14373 (662+)

امتياز فهما (1399) : 3480

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (بالاي ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

کانون امام حسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: شادگان

مسجد: حمزه سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1398) : 12815

امتياز فهما (1399) : 3480

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (زير 7 سال)
 • فوتبال (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 257 خدمت دیگر...

کانون بيت المهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: بيت المهدي(عج)

امتياز فهما (1398) : 5445

امتياز فهما (1399) : 3480

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 6 خدمت دیگر...

کانون شهيد رجايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1398) : 5866

امتياز فهما (1399) : 3480

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 54 خدمت دیگر...