....

کانون مكتب الشهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: کرمان

مسجد: سيدالشهدا(ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: مسجد جامع فشكل پشته

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 92 خدمت دیگر...

....

کانون مقداد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

خدمات کانون

 • پرده خواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 125 خدمت دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: چناران

مسجد: امام حسين (ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 139 خدمت دیگر...

....

کانون محمدرسول الله(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: الرسول(ص)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 97 خدمت دیگر...

....

کانون رحمان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: خلخال

مسجد: صاحب الزمان(عج)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • پرده خواني (بالاي ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 124 خدمت دیگر...