کانون شهداي عارف اباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: كاشمر

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1398) : 12842

امتياز فهما (1399) : 3470

خدمات کانون

 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

کانون شميم ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: جواد الرضا(ع)

امتياز فهما (1398) : 14792 (424+)

امتياز فهما (1399) : 3470

خدمات کانون

 • خودکفايي (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تنيس (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 176 خدمت دیگر...

کانون الجواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الجواد(ع)

امتياز فهما (1398) : 15216

امتياز فهما (1399) : 3470

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (عمومي)
مشاهده 217 خدمت دیگر...

کانون هدايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: كاشمر

مسجد: الرضا(ع)

امتياز فهما (1398) : 11137

امتياز فهما (1399) : 3468

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (عمومي)
 • درسي و تقويتي (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 66 خدمت دیگر...

کانون بلال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: بلال

امتياز فهما (1398) : 6718

امتياز فهما (1399) : 3465

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 6 خدمت دیگر...

کانون شهداي كنزق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: سرعين

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 9045

امتياز فهما (1399) : 3462

خدمات کانون

 • ابتهال (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (عمومي)
مشاهده 75 خدمت دیگر...