....

کانون حضرت علي اصغر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: اليگودرز

مسجد: حضرت امام حسين (ع )

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون يادگارامام(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: لردگان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون 18اسفند (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: صاحب الزمان(عج)

خدمات کانون

 • تعزيه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون امام خميني(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام خميني(ره)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: جامع

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (زير 7 سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون ياوران حسيني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين(ع)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...