....

کانون رضوي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: ابوالفضل(ع)

خدمات کانون

 • تجسمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • تواشيح (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون دكتر شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: تاکستان

مسجد: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • سبک زندگي (عمومي)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 139 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: آبدانان

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • عکاسی (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون نينوا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: چهارده معصوم (ع)

خدمات کانون

 • کاریکاتور (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون جوانان مسجد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
مشاهده 105 خدمت دیگر...