....

کانون علامه طباطبایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: امام خميني (ره)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6200

خدمات کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 54 خدمت دیگر...

....

کانون صداقت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع بابك

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 8615

خدمات کانون

 • اخلاقی (عمومي)
 • روانخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصیرتی (عمومي)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: امير المومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7470

خدمات کانون

 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 56 خدمت دیگر...

....

کانون شهید علایی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 14935

رتبه سال (1398) : برتر

خدمات کانون

 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پیمایی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون موسی بن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: موسي بن جعفر (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7279

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فیلم‌سازی (۷ تا ۱۴ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 72 خدمت دیگر...

....

کانون امام علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: جامع بيله سوار

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 8550

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • تنیس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قصه گویی (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان های خارجی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 70 خدمت دیگر...