کانون رضوي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 13062

امتياز فهما (1399) : 210

خدمات کانون

 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون دكتر شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: تاكستان

مسجد: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 13059 (480+)

امتياز فهما (1399) : 1930

خدمات کانون

 • نمايشي (زير 7 سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسكن

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1398) : 13055

امتياز فهما (1399) : 1160

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 139 خدمت دیگر...

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: آبدانان

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

امتياز فهما (1398) : 13047 (42+)

امتياز فهما (1399) : 370

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • رزمي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون نينوا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: رودان

مسجد: چهارده معصوم (ع)

امتياز فهما (1398) : 13041 (136+)

امتياز فهما (1399) : 2200

خدمات کانون

 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون جوانان مسجد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

امتياز فهما (1398) : 13039

امتياز فهما (1399) : 3420

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (عمومي)
مشاهده 105 خدمت دیگر...