....

کانون آيين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: خنج

مسجد: شيخ عالي پير

امتياز فهما (1399) : 12761

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 11 خدمت دیگر...

....

کانون علمداران ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: تکاب

مسجد: مصلي

امتياز فهما (1399) : 12760

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: صفاري

امتياز فهما (1399) : 12754

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 68 خدمت دیگر...

....

کانون مسلم بن عقيل (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: شفت

مسجد: پيرسراي شفت

امتياز فهما (1399) : 12701

خدمات کانون

 • بصيرتي (بالاي ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 476 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: پلدختر

مسجد: حضرت رقيه (س)

امتياز فهما (1399) : 12685

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 129 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 12649

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...