کانون فاطميون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 12997

امتياز فهما (1399) : 1990

خدمات کانون

 • تعزيه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 111 خدمت دیگر...

کانون حضرت رسول (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: حضرت رسول (ص)

امتياز فهما (1398) : 12994

امتياز فهما (1399) : 1450

خدمات کانون

 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

کانون حضرت علي اصغر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ابركوه

مسجد: ولي عصر (عج)

امتياز فهما (1398) : 12993

امتياز فهما (1399) : 2485

خدمات کانون

 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

کانون جوانان عاشورايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: امام حسين (ع)‌

امتياز فهما (1398) : 12983 (36+)

امتياز فهما (1399) : 1430

خدمات کانون

 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 116 خدمت دیگر...

کانون انتظارنور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: جامع شهداي اوزينه

امتياز فهما (1398) : 12972

امتياز فهما (1399) : 1810

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • زبان هاي خارجي (زير 7 سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
مشاهده 137 خدمت دیگر...

کانون خاتم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت خاتم الانبياء (ص)

امتياز فهما (1398) : 12970

امتياز فهما (1399) : 790

خدمات کانون

 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...