....

کانون فاطميون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

خدمات کانون

 • سبک زندگي (عمومي)
 • فوتبال (عمومي)
 • تعزيه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 111 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رسول (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: حضرت رسول (ص)

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (عمومي)
 • کارآفريني (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت علي اصغر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: ابرکوه

مسجد: ولي عصر (عج)

خدمات کانون

 • حفظ (بالاي ۴۰ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون جوانان عاشورايي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: امام حسين (ع)‌

خدمات کانون

 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 116 خدمت دیگر...

....

کانون انتظارنور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: جامع شهداي اوزينه

خدمات کانون

 • واليبال (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • خودکفايي (عمومي)
مشاهده 137 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت خاتم الانبياء (ص)

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...