کانون انديشه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: خميني شهر

مسجد: آقاعلي اكبر

امتياز فهما (1398) : 12964

امتياز فهما (1399) : 1750

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

کانون شهداي ملاسرا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: شفت

مسجد: فاطميه(س)

امتياز فهما (1398) : 12964

امتياز فهما (1399) : 2030

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون رقيه خاتون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: كاشمر

مسجد: قبله

امتياز فهما (1398) : 12960 (74+)

امتياز فهما (1399) : 3515

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون ذاريات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: دنا

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1398) : 12956

امتياز فهما (1399) : 2320

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (عمومي)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون حضرت رسول (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت خديجه (س)

امتياز فهما (1398) : 12947

امتياز فهما (1399) : 250

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مهارتي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون حضرت زهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت زهرا (س)

امتياز فهما (1398) : 12944

امتياز فهما (1399) : 330

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...