....

کانون حضرت امام صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: ارزوئيه

مسجد: اباالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1400) : 2125

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 72 خدمت دیگر...

....

کانون سربازان مهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سبزوار

مسجد: وليعصر (عج)

امتياز فهما (1400) : 2125

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 31 خدمت دیگر...

....

کانون هماي رحمت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: امير المومنين (ع)

امتياز فهما (1400) : 2104

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 50 خدمت دیگر...

....

کانون حمزه سيد الشهدا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حضرت حمزه سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1400) : 2102

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (عمومي)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

....

کانون نور الثقلين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 2102 (300+)

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون محمدرسول الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: محمدرسول الله

امتياز فهما (1400) : 2100 (525+)