کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ري

مسجد: الزهرا (س)

امتياز فهما (1398) : 12932

امتياز فهما (1399) : 2435

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 149 خدمت دیگر...

کانون ريحانه الرسول (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت زهرا سلام الله

امتياز فهما (1398) : 12927

امتياز فهما (1399) : 210

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون سفيران بهشت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: حضرت فاطمه زهرا(س)

امتياز فهما (1398) : 12922 (624+)

امتياز فهما (1399) : 885

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون نورنبوي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهركرد

مسجد: سيدالشهدا (ع)

امتياز فهما (1398) : 12914

امتياز فهما (1399) : 2450

خدمات کانون

 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 129 خدمت دیگر...

کانون اميرالمومنان (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

مسجد: حاج علي طالب زاده

امتياز فهما (1398) : 12910

امتياز فهما (1399) : 1435

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

کانون نسيم رحمت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملكان

مسجد: قاسميه

امتياز فهما (1398) : 12908 (1150+)

امتياز فهما (1399) : 560

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 111 خدمت دیگر...