....

کانون شهداي خشكرود (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: زرنديه

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 12549

خدمات کانون

 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون امام صادق(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: همدان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 12542

خدمات کانون

 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ساير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

....

کانون آيت الله مديسه اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: جامع مديسه

امتياز فهما (1399) : 12540

خدمات کانون

 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ابتهال (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون زين العابدين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: ايذه

مسجد: امام سجاد

امتياز فهما (1399) : 12535

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت خديجه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: حسين ابن علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 12527

خدمات کانون

 • شنا (عمومي)
 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون ايمان مير آباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: سردشت

مسجد: چهاريار نبي (ص)

امتياز فهما (1399) : 12525

خدمات کانون

 • سرود (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...