....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: دهاقان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 12519

خدمات کانون

 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 319 خدمت دیگر...

....

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: امام زاده هفت تن

امتياز فهما (1399) : 12510

خدمات کانون

 • نقاشی (زير 7 سال)
 • تفسير (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 15 خدمت دیگر...

....

کانون علي بن موسي الرضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: علي بن موسي الرضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 12510

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • گرافيک (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (عمومي)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد تراهي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1399) : 12504

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: مانه وسملقان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 12502

خدمات کانون

 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 65 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 12495

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (عمومي)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (عمومي)
مشاهده 97 خدمت دیگر...