....

کانون اميرالمومنان (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: اهواز

مسجد: حاج علي طالب زاده

امتياز فهما (1399) : 16646

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (زير 7 سال)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: چناران

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 16628

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (زير 7 سال)
مشاهده 139 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالزينب (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1399) : 16613

خدمات کانون

 • سایر (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) امامشهر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1399) : 16560

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (زير 7 سال)
 • بصيرتي (زير 7 سال)
 • سرود (زير 7 سال)
مشاهده 24 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دشت آزادگان

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1399) : 16516

خدمات کانون

 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (بالاي ۴۰ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 318 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: آبدانان

مسجد: امام موسي كاظم(ع)

امتياز فهما (1399) : 16508

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...