....

کانون علی ابن ابیطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1401) : 4500

امتياز فهما (1400) : 17886

خدمات کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسیر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

....

کانون شهدای گمنام (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 4500

امتياز فهما (1400) : 16662

خدمات کانون

 • بسکتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 141 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: کازرون

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 4500

امتياز فهما (1400) : 19620

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • فیلم‌سازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهای دوستدار کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 241 خدمت دیگر...

....

کانون عاشورا (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: بلال

امتياز فهما (1401) : 4500

امتياز فهما (1400) : 1175

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1401) : 4500

امتياز فهما (1400) : 6385

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1401) : 4500

امتياز فهما (1400) : 4980

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 19 خدمت دیگر...