....

کانون ثقلین (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: ولي عصر(عج)

امتياز فهما (1401) : 10565

امتياز فهما (1400) : 7200

خدمات کانون

 • تفسیر (عمومي)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفرینی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 23 خدمت دیگر...

....

کانون صدیقه طاهره (س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: صديقه طاهره (س)

امتياز فهما (1401) : 10523

امتياز فهما (1400) : 13961

خدمات کانون

 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • تولیدات هنری (عمومي)
 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون پنج تن آل عباء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: بندرانزلي

مسجد: پنج تن آل عباء(ع)

امتياز فهما (1401) : 10502

امتياز فهما (1400) : 18636

خدمات کانون

 • سایر (بالاي ۴۰ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 63 خدمت دیگر...

....

کانون امام علی (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1401) : 10487

امتياز فهما (1400) : 3150

خدمات کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • والیبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 29 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام حسن(ع)

امتياز فهما (1401) : 10408

امتياز فهما (1400) : 4230

خدمات کانون

 • خودکفایی (عمومي)
 • اخلاقی (عمومي)
 • صنایع دستی (عمومي)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

....

کانون امام جعفر صادق (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: گرمه

مسجد: امام جعفر صادق (ع)

امتياز فهما (1401) : 10380

امتياز فهما (1400) : 4180

خدمات کانون

 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...