....

کانون فاطمه زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: فومن

مسجد: وليعصر(عج) شهداي گل افزان

امتياز فهما (1400) : 2075

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (عمومي)
مشاهده 498 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت محمد(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: مهرستان

مسجد: سلمان فارسي

امتياز فهما (1400) : 2075

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون آل مهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: مهرستان

مسجد: بلال

امتياز فهما (1400) : 2075

خدمات کانون

 • قصه گويي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: مهرستان

مسجد: جامع مدني

امتياز فهما (1400) : 2075

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت اميرالمومنين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع سفيددشت

امتياز فهما (1400) : 2075

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شعر و ادبيات (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون پيامبر اعظم (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1400) : 2070

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (عمومي)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 5 خدمت دیگر...