....

کانون نبی اكرم (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: نبي اكرم (ص)

امتياز فهما (1401) : 17065

امتياز فهما (1400) : 650

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 4 کلاس دیگر...

....

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: تويسرکان

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1401) : 17059

امتياز فهما (1400) : 8995

کلاسهای کانون

 • مقابله با آسیب‌های اجتماعی (عمومي)
 • شنبه های با کتاب (عمومي)
 • روخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 45 کلاس دیگر...

....

کانون امام جعفرصادق(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام جعفرصادق(ع)

امتياز فهما (1401) : 17009

امتياز فهما (1400) : 5997

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • عکاسی (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 کلاس دیگر...

....

کانون شهید علیزاده (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: امام باقر(ع)

امتياز فهما (1401) : 17007

امتياز فهما (1400) : 16922

کلاسهای کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 100 کلاس دیگر...

....

کانون مجمع قرآن (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 16987

امتياز فهما (1400) : 725

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 42 کلاس دیگر...

....

کانون شهید كاوه نبیری (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام علي(ع)

امتياز فهما (1401) : 16958

امتياز فهما (1400) : 7670

کلاسهای کانون

 • انواع آموزش های رایانه ای (عمومي)
 • فوتسال (عمومي)
 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 15 کلاس دیگر...