کانون وحدت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: چادگان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 12836

امتياز فهما (1399) : 230

خدمات کانون

 • فیلم‌نامه نویسی (عمومي)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (زير 7 سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون حسين بن علي( ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: چرداول

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1398) : 12834

امتياز فهما (1399) : 2717

خدمات کانون

 • نقاشی (عمومي)
 • عکاسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

کانون فدائيان حضرت رقيه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مباركه

مسجد: فاطميه(س)

امتياز فهما (1398) : 12834 (88+)

امتياز فهما (1399) : 1680

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

کانون عاشورائيان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مهر

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتياز فهما (1398) : 12829 (720+)

امتياز فهما (1399) : 2055

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 409 خدمت دیگر...

کانون رسالت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: جاسك

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1398) : 12827

امتياز فهما (1399) : 555

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

کانون سيد الشهدا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: خاتم

مسجد: هاشم آباد

امتياز فهما (1398) : 12818

امتياز فهما (1399) : 2030

خدمات کانون

 • بسکتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (زير 7 سال)
مشاهده 415 خدمت دیگر...