....

کانون ثامن الائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: ثامن الائمه(ع)

امتياز فهما (1401) : 16953

امتياز فهما (1400) : 12103

کلاسهای کانون

 • بصیرتی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تولید محصولات متناسب با فضای مجازی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 46 کلاس دیگر...

....

کانون منتظران المهدی (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: هشترود

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 16939

امتياز فهما (1400) : 7346

کلاسهای کانون

 • درسی و تقویتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخوانی قرآن (عمومي)
 • انواع آموزش های رایانه ای (عمومي)
مشاهده 81 کلاس دیگر...

....

کانون خادمین بقیه الله(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: جامع صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1401) : 16772

امتياز فهما (1400) : 125

کلاسهای کانون

 • سایر (بالاي ۴۰ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخوانی قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون شهداء (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: ترك آباد

امتياز فهما (1401) : 16739

امتياز فهما (1400) : 10450

کلاسهای کانون

 • مهارتی (عمومي)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بسکتبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 کلاس دیگر...

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: الرسول (ص)

امتياز فهما (1401) : 16737

امتياز فهما (1400) : 15022

....

کانون بقیه الله الاعظم(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: الاقصي

امتياز فهما (1401) : 16720

امتياز فهما (1400) : 6510

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخوانی قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • دوره های تشکیلااتی و کادرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...