....

کانون ميثاق باولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: زينبيه

امتياز فهما (1399) : 12330

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون كميل (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: جامع بهادرستان

امتياز فهما (1399) : 12325

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 18 خدمت دیگر...

....

کانون بقيه الله (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: تفرش

مسجد: زاغرم

امتياز فهما (1399) : 12318

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 19 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس (جنوب)

شهرستان: لارستان

مسجد: جامع علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1399) : 12303

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 48 خدمت دیگر...

....

کانون فاطر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خليل آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 12302

خدمات کانون

 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون شهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: بردسکن

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1399) : 12300

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • پياده روي (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
مشاهده 84 خدمت دیگر...