....

کانون الجواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: الجواد(ع)

امتياز فهما (1399) : 12294

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • نمايشي (عمومي)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 217 خدمت دیگر...

....

کانون علي اكبر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: ريگان

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1399) : 12291

خدمات کانون

 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي مدافع حرم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: حضرت زهرا (س)

امتياز فهما (1399) : 12270

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت رسول (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ورامين

مسجد: حضرت رسول (ص)

امتياز فهما (1399) : 12266

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • تصویرسازی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي بن ابي طالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: عسلويه

مسجد: النبي (ص)

امتياز فهما (1399) : 12260

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (عمومي)
مشاهده 111 خدمت دیگر...

....

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: گرمه

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1399) : 12256

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...