....

کانون راويان نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: شهرکرد

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1400) : 2050

خدمات کانون

 • خودکفايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون انصار امام هادي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1400) : 2050 (50+)

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين(ع) ـ نكو آباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1400) : 2050

خدمات کانون

 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 45 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي هريكنده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: وليعصر (عجل الله)

امتياز فهما (1400) : 2045

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (عمومي)
مشاهده 4 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد مجتبي حسيني گل افشاني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: قائم شهر

مسجد: ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1400) : 2045

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 22 خدمت دیگر...

....

کانون مهدي آل محمد(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: امام علي (ع)

امتياز فهما (1400) : 2040

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 2 خدمت دیگر...