....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: حضرت فاطمه زهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 16542

امتياز فهما (1400) : 1400

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (عمومي)
 • نمایشی (زير 7 سال)
 • تعزیه (عمومي)
مشاهده 59 کلاس دیگر...

....

کانون احرار (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: آمل

مسجد: احرار

امتياز فهما (1401) : 16539

امتياز فهما (1400) : 3850

کلاسهای کانون

 • روانخوانی قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسایی و تشکیل هسته های فرهنگی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • انواع آموزش های رایانه ای (زير 7 سال)
مشاهده 83 کلاس دیگر...

....

کانون عترت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: پنج تن

امتياز فهما (1401) : 16523

امتياز فهما (1400) : 11644

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخوانی قرآن (زير 7 سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 30 کلاس دیگر...

....

کانون شهید موسی جمشیدیان (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1401) : 16506

امتياز فهما (1400) : 14695

....

کانون نور المهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: دلفان

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1401) : 16459

امتياز فهما (1400) : 14862

کلاسهای کانون

 • اعتقادی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 69 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای حاجی آباد (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 16454

امتياز فهما (1400) : 13262

کلاسهای کانون

 • صنایع دستی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتی (۷ تا ۱۴ سال)
 • فعالیت در جام باشگاه های کتابخوانی کودک و نوجوان (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...