....

کانون علي ابن ابيطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: خرمشهر

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1399) : 12195

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)

....

کانون بيت العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: سميرم

مسجد: بيت العباس(ع)

امتياز فهما (1399) : 12195

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 17 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: جامع امشل

امتياز فهما (1399) : 12190

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد چمران (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: آقا سيد علي تجن گوكه بالا

امتياز فهما (1399) : 12185

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...

....

کانون ميثاق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: طوالش

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 12180

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون انصار الحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: کبودرآهنگ

مسجد: اعظم

امتياز فهما (1399) : 12178

خدمات کانون

 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...