کانون امام الشهدا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 12722

امتياز فهما (1399) : 2220

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 190 خدمت دیگر...

کانون عشاق فاطمه الزهرا (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: خوي

مسجد: حضرت فاطمه الزهرا (س)

امتياز فهما (1398) : 12717

امتياز فهما (1399) : 2305

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (زير 7 سال)
مشاهده 211 خدمت دیگر...

کانون بهار ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: سيد الشهدا (ع)

امتياز فهما (1398) : 12700 (490+)

امتياز فهما (1399) : 2805

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 125 خدمت دیگر...

کانون سيدالشهدا ميرودپشت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بابل

مسجد: امام حسن عسگري(ع)

امتياز فهما (1398) : 12692

امتياز فهما (1399) : 4469

خدمات کانون

 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 111 خدمت دیگر...

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: مهريز

مسجد: اميرالمومنين (ع)

امتياز فهما (1398) : 12690

امتياز فهما (1399) : 2485

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مسابقه کتابخواني (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

کانون رضوان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دير

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 12686

امتياز فهما (1399) : 2200

خدمات کانون

 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (زير 7 سال)
مشاهده 183 خدمت دیگر...