کانون منتظرالمهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: كاشان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1398) : 12672

امتياز فهما (1399) : 2145

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • خودکفايي (عمومي)
مشاهده 74 خدمت دیگر...

کانون باقرالعلوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: جامع بافران

امتياز فهما (1398) : 12666

امتياز فهما (1399) : 2115

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

کانون فاطمه المرضيه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمان

شهرستان: فهرج

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 12666

امتياز فهما (1399) : 2980

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون بعثت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 12662 (16+)

امتياز فهما (1399) : 5111

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

کانون حضرت باقرالعلوم(عليه السلام) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: باقريه عليه السلام

امتياز فهما (1398) : 12662

امتياز فهما (1399) : 230

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

کانون فاطمه الزهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: فاطمه الزهرا(س)

امتياز فهما (1398) : 12655 (3536+)

امتياز فهما (1399) : 1405

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (بالاي ۴۰ سال)
 • ابتهال (عمومي)
مشاهده 126 خدمت دیگر...