....

کانون حضرت سيد الشهداء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: سيد الشهداء (ع)

امتياز فهما (1399) : 12170

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • شنبه هاي با کتاب (عمومي)
 • تئاتر (عمومي)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

....

کانون 22بهمن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: کاشان

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 12160

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون بيت النور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: ميدان مير

امتياز فهما (1399) : 12157

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: اميرالمومنين علي(ع)

امتياز فهما (1399) : 12155

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • ساير (عمومي)
 • تيراندازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي روستاي فرح آباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 12153

خدمات کانون

 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سایر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 10 خدمت دیگر...

....

کانون امام هادي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: بيرجند

مسجد: امام هادي (ع)

امتياز فهما (1399) : 12153

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • واليبال (عمومي)
مشاهده 197 خدمت دیگر...