....

کانون ابراهيم خليل الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: ابراهيم خليل الله

خدمات کانون

 • شنا (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خوشنويسي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهيدمحمدهدايتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 186 خدمت دیگر...

....

کانون عاشقان ثار الله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

خدمات کانون

 • تئاتر (زير 7 سال)
 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 239 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم النبيين (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: خداآفرين

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

خدمات کانون

 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • ارائه خدمات رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون هل اتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شاهين شهروميمه

مسجد: هل اتي و حسينيه سيد الشهدا(ع)

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تعزيه (عمومي)
مشاهده 98 خدمت دیگر...