کانون ابراهيم خليل الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: ابراهيم خليل الله

امتياز فهما (1398) : 12654

امتياز فهما (1399) : 230

خدمات کانون

 • قصه گويي (زير 7 سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون شهيدمحمدهدايتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1398) : 12653

امتياز فهما (1399) : 4290

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • نهج البلاغه (عمومي)
 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 186 خدمت دیگر...

کانون عاشقان ثار الله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 12652

امتياز فهما (1399) : 240

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (عمومي)
 • تجسمي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 239 خدمت دیگر...

کانون خاتم النبيين (ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: خداآفرين

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 12652

امتياز فهما (1399) : 3494

خدمات کانون

 • تنيس (عمومي)
 • آموزش نجوم (عمومي)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 93 خدمت دیگر...

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مركزي

شهرستان: ساوه

مسجد: علي ابن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1398) : 12645

امتياز فهما (1399) : 3584

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون هل اتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: شاهين شهروميمه

مسجد: هل اتي و حسينيه سيد الشهدا

امتياز فهما (1398) : 12639 (30+)

امتياز فهما (1399) : 950

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 98 خدمت دیگر...