....

کانون ثامن الحجج(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بندرعباس

مسجد: امام رضا (ع)‌

امتياز فهما (1401) : 15951

امتياز فهما (1400) : 3100

کلاسهای کانون

 • خوشنویسی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردویی و گردشگری (۷ تا ۱۴ سال)
 • پیاده روی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 کلاس دیگر...

....

کانون المهدی(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: سيدالشهداء(ع)

امتياز فهما (1401) : 15922

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنیس (عمومي)
 • تفسیر (عمومي)
مشاهده 75 کلاس دیگر...

....

کانون شهید منصور خادم صادق (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: شيراز

مسجد: آقا لر

امتياز فهما (1401) : 15908

امتياز فهما (1400) : 4915

کلاسهای کانون

 • مشاوره (عمومي)
 • حفظ (عمومي)
 • اعتقادی (عمومي)
مشاهده 15 کلاس دیگر...

....

کانون شهدای دهنو فاطمه برات (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1401) : 15872

امتياز فهما (1400) : 15428

کلاسهای کانون

 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • فوتبال (عمومي)
 • نقاشی (زير 7 سال)

....

کانون غفور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: شيروان

مسجد: امام خميني (ره)

امتياز فهما (1401) : 15859

امتياز فهما (1400) : 625

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (عمومي)
 • اردویی و گردشگری (عمومي)
 • سایر (عمومي)

....

کانون دانش (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: و حسينيه ائمه اطهار (ع)

امتياز فهما (1401) : 15852

امتياز فهما (1400) : 15174

کلاسهای کانون

 • روخوانی قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • تفسیر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 126 کلاس دیگر...