کانون روح الله (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: انديمشك

مسجد: امام خميني (ره)

امتياز فهما (1398) : 12637 (1000+)

امتياز فهما (1399) : 4966

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (زير 7 سال)
مشاهده 355 خدمت دیگر...

کانون هاتف (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1398) : 12627

امتياز فهما (1399) : 2480

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 209 خدمت دیگر...

کانون موسي بن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اردستان

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1398) : 12626

امتياز فهما (1399) : 690

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

کانون رزمندگان اسلام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: ولي عصر(عج)

امتياز فهما (1398) : 12624 (102+)

امتياز فهما (1399) : 720

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش نجوم (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: الغدير

امتياز فهما (1398) : 12623

امتياز فهما (1399) : 2535

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 112 خدمت دیگر...

کانون بيت العتيق (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: سيريك

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1398) : 12617

امتياز فهما (1399) : 1970

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • درسي و تقويتي (عمومي)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...