....

کانون حضرت جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: اصفهان

مسجد: جواد الائمه (ع)

امتياز فهما (1399) : 12075

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد علي خليلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: حضرت امير(ع)

امتياز فهما (1399) : 12073

خدمات کانون

 • رزمي (زير 7 سال)
 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • آموزش نجوم (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون رايه العباس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1399) : 12066

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون چهارده معصوم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: ورامين

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1399) : 12048

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • آموزش سواد رسانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

....

کانون انديشه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خواف

مسجد: اميرالمومنين(ع)

امتياز فهما (1399) : 12047

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

....

کانون رهروان امام صادق(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام صادق(ع)

امتياز فهما (1399) : 12040

خدمات کانون

 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...