کانون منتظران وليعصر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: كرج

مسجد: جامع ولي عصر (عج)

امتياز فهما (1398) : 12613

امتياز فهما (1399) : 2295

خدمات کانون

 • توليدات هنري (بالاي ۴۰ سال)
 • نقاشی (بالاي ۴۰ سال)
 • صنایع دستی (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 618 خدمت دیگر...

کانون شهيد صالحي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت زينب(س)

امتياز فهما (1398) : 12604

امتياز فهما (1399) : 3723

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • خودکفايي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون شهيد جدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: قاسميه

امتياز فهما (1398) : 12597

امتياز فهما (1399) : 2870

خدمات کانون

 • سبک زندگي (زير 7 سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 244 خدمت دیگر...

کانون امام حسن(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: امام حسن(ع)

امتياز فهما (1398) : 12594 (608+)

امتياز فهما (1399) : 1865

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (عمومي)
 • فوتسال (عمومي)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

کانون نورالرحمن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: سنندج

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 12590

امتياز فهما (1399) : 2980

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خوشنويسي (عمومي)
مشاهده 175 خدمت دیگر...

کانون نيايش (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتياز فهما (1398) : 12589

امتياز فهما (1399) : 1265

خدمات کانون

 • آموزش سواد رسانه اي (عمومي)
 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • تنيس (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...