....

کانون طلوع (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 16506

خدمات کانون

 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملکان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1399) : 16486

خدمات کانون

 • تيراندازي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: قدس

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 16436

خدمات کانون

 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: مسلم ابن عقيل(ع)

امتياز فهما (1399) : 16395

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون مسجد جامع (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: جامع مشكين دشت

امتياز فهما (1399) : 16350

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون مهدويون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: دانشگاه صنعتي شريف

امتياز فهما (1399) : 16307

خدمات کانون

 • شعر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سایر (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 99 خدمت دیگر...