....

کانون هدایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع

امتياز فهما (1401) : 62297

امتياز فهما (1400) : 14091

کلاسهای کانون

 • حفظ (عمومي)
 • تفسیر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحیفه سجادیه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 96 کلاس دیگر...

....

کانون پیروان ولایت (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع كبير

امتياز فهما (1401) : 61662

امتياز فهما (1400) : 15454

کلاسهای کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • کوه‌پیمایی (عمومي)
 • اخلاقی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 85 کلاس دیگر...

....

کانون محبان الحسین(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: گناباد

مسجد: گلمكان بيلند

امتياز فهما (1401) : 60802

امتياز فهما (1400) : 17495

کلاسهای کانون

 • نمایشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه های با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگی (عمومي)
مشاهده 71 کلاس دیگر...

....

کانون محبین فاطمه زهرا(س) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: قمربني‌هاشم(ع)

امتياز فهما (1401) : 60096

امتياز فهما (1400) : 2615

کلاسهای کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترویج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 48 کلاس دیگر...

....

کانون سلمان فارسی (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: سلمان فارسي

امتياز فهما (1401) : 59617

امتياز فهما (1400) : 600

کلاسهای کانون

 • گرافیک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (بالاي ۴۰ سال)
 • خوشنویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 43 کلاس دیگر...

....

کانون منتظران ظهور (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: کازرون

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1401) : 59202

امتياز فهما (1400) : 19620

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

کلاسهای کانون

 • تجسمی (زير 7 سال)
 • آموزش پویانمایی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شعر و ادبیات (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 241 کلاس دیگر...