....

کانون محدثه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: اروميه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1400) : 18976 (1915+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

رتبه سال (1398) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • کارآفريني (عمومي)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمايشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 307 خدمت دیگر...

....

کانون رحمة للعالمين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: علي بن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1400) : 18940 (2290+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: جامع امام حسين (ع)

امتياز فهما (1400) : 18936 (1895+)

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (زير 7 سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 178 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي جوبن (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودبار

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 18930 (8155+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مداحي (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 67 خدمت دیگر...

....

کانون رقيه خاتون (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1400) : 18920 (13010+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (زير 7 سال)
 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 95 خدمت دیگر...

....

کانون فاطميون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: قائنات

مسجد: فاطميه (س)

امتياز فهما (1400) : 18910 (2435+)

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 134 خدمت دیگر...