....

کانون طلوع (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: سيدالشهدا(ع)

امتياز فهما (1399) : 16506

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: ملکان

مسجد: باب الحوائج (ع)

امتياز فهما (1399) : 16486

خدمات کانون

 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (عمومي)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

....

کانون امام علي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: قدس

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 16436

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت قائم (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: مسلم ابن عقيل(ع)

امتياز فهما (1399) : 16395

خدمات کانون

 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون مسجد جامع (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: فرديس

مسجد: جامع مشكين دشت

امتياز فهما (1399) : 16350

خدمات کانون

 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • بصيرتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 7 خدمت دیگر...

....

کانون مهدويون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: دانشگاه صنعتي شريف

امتياز فهما (1399) : 16307

خدمات کانون

 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تجسمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
مشاهده 99 خدمت دیگر...