....

کانون شهدای روستای قهرامانلو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: حضرت ابوالفضل (عليه السلام)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 3250

....

کانون دانش نو (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: حضرت زينب كبري (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 14601

....

کانون یاسر (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 6425

....

کانون بنت الحسین (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: اعظم حضرت رقيه (س)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 5150

....

کانون خاتم الاوصیاء(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: انصار المهدي (عج)

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7225

....

کانون امید (مشاهده صفحه اختصاصی و عضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: عباسيه

امتياز فهما (1401) : 500

امتياز فهما (1400) : 7375