کانون شهداي بازنشين عليا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رودسر

مسجد: شهيد حسن زاده

امتياز فهما (1398) : 12585 (228+)

امتياز فهما (1399) : 3225

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • زبان هاي خارجي (زير 7 سال)
 • شعر و ادبيات (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 100 خدمت دیگر...

کانون راية العباس (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 12575

امتياز فهما (1399) : 1345

خدمات کانون

 • مشاوره (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون مكتب الصادق تبريز (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1398) : 12570

امتياز فهما (1399) : 2495

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون بينات (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 12563 (624+)

امتياز فهما (1399) : 4045

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 89 خدمت دیگر...

کانون علي ابن موسي الرضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كرمان

شهرستان: كوهبنان

مسجد: الرضا(ع)

امتياز فهما (1398) : 12556

امتياز فهما (1399) : 2220

خدمات کانون

 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (عمومي)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: فريدن

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 12550 (84+)

امتياز فهما (1399) : 2395

خدمات کانون

 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...