....

کانون الهيه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: حضرت علي(ع)

امتياز فهما (1400) : 1975

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حيدريه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: امير المومنين(ع)

امتياز فهما (1400) : 1975

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نقاشی (زير 7 سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 60 خدمت دیگر...

....

کانون خاتم الانبياء(ص) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1400) : 1975 (250+)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 23 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد مرتضي مطهري (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: نيشابور

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 1975 (250+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • اعتقادي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 2 خدمت دیگر...

....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1400) : 1975 (400+)

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • شنا (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 57 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي حكم آباد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: جامع (بزرگ) حكم آباد

امتياز فهما (1400) : 1975 (100+)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 15 خدمت دیگر...