کانون رهروان وصال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: پارسيان

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1398) : 12544 (88+)

امتياز فهما (1399) : 700

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون منهاج (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: نكا

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 12543

امتياز فهما (1399) : 1885

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مركزي

شهرستان: دليجان

مسجد: موسي بن جعفر(ع)

امتياز فهما (1398) : 12531

امتياز فهما (1399) : 2485

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • عکاسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

کانون رسالت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 12526

امتياز فهما (1399) : 2990

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 121 خدمت دیگر...

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بن

مسجد: مسجد الزهرا (س) بن

امتياز فهما (1398) : 12521 (178+)

امتياز فهما (1399) : 4635

خدمات کانون

 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

کانون امام رضا(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان شمالي

شهرستان: گرمه

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1398) : 12521

امتياز فهما (1399) : 4130

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (عمومي)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
مشاهده 78 خدمت دیگر...