....

کانون شهيد تلياني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: بوشهر

مسجد: آيت الله طالقاني

امتياز فهما (1398) : 13735

امتياز فهما (1399) : 8479

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 81 خدمت دیگر...

....

کانون ارشاد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: فارسان

مسجد: زينب کبري (س) جونقان

امتياز فهما (1398) : 7850

امتياز فهما (1399) : 8477

خدمات کانون

 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 104 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي هفتم تير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بهمئي

مسجد: ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1398) : 4050

امتياز فهما (1399) : 8464

خدمات کانون

 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (عمومي)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 13 خدمت دیگر...

....

کانون الغدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: فيروزکوه

مسجد: وليعصر(عج)

امتياز فهما (1398) : 12000

امتياز فهما (1399) : 8455

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون نجم الهدا ء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: خاتم

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 8450

امتياز فهما (1399) : 8445

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مسابقه کتابخواني (بالاي ۴۰ سال)
 • توليد محصولات متناسب با فضاي مجازي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي هسته اي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: مشهد

مسجد: النبي(ص)

امتياز فهما (1398) : 8341

امتياز فهما (1399) : 8401

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 42 خدمت دیگر...