....

کانون شهيد عبداللهي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: مهريز

مسجد: شهيد عبداللهي

امتياز فهما (1398) : 8860

امتياز فهما (1399) : 8350

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • خیاطی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
مشاهده 24 خدمت دیگر...

....

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: راميان

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1398) : 5181

امتياز فهما (1399) : 8350

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون سماء (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: امام جعفر صادق(ع)

امتياز فهما (1398) : 6665

امتياز فهما (1399) : 8350

خدمات کانون

 • صنایع دستی (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 61 خدمت دیگر...

....

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1398) : 8192

امتياز فهما (1399) : 8345

خدمات کانون

 • سرود (عمومي)
 • واليبال (عمومي)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 70 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 16811 (1174+)

امتياز فهما (1399) : 8330

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • کوه‌پيمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

....

کانون غدير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: داراب

مسجد: علي بن ابيطالب(ع)

امتياز فهما (1398) : 0

امتياز فهما (1399) : 8320