....

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: سربيشه

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1398) : 8192

امتياز فهما (1399) : 8345

خدمات کانون

 • واليبال (عمومي)
 • تواشيح (عمومي)
 • نهج البلاغه (عمومي)
مشاهده 70 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل العباس(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 16811 (1174+)

امتياز فهما (1399) : 8330

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۷ تا ۱۴ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
مشاهده 117 خدمت دیگر...

....

کانون رهروان وصال (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: پارسيان

مسجد: امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1398) : 12544 (88+)

امتياز فهما (1399) : 8328

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • نمایش‌نامه نویسی (عمومي)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

....

کانون پيروان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: ايلام

شهرستان: دهلران

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1398) : 7575

امتياز فهما (1399) : 8320

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پرده خواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 103 خدمت دیگر...

....

کانون ضياء الصالحين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت فاطمه زهرا(س)

امتياز فهما (1398) : 6776

امتياز فهما (1399) : 8266

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 49 خدمت دیگر...

....

کانون قدس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: گرگان

مسجد: مسجدالاقصي

امتياز فهما (1398) : 15667 (136+)

امتياز فهما (1399) : 8260

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • رزمي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...