....

کانون جوانان مسجد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: پارس آباد

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

امتياز فهما (1400) : 7792 (3750+)

خدمات کانون

 • بصيرتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تيراندازي (عمومي)
 • بسکتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 105 خدمت دیگر...

....

کانون مصلي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: کاشمر

مسجد: صاحب الزمان (عج) (مصلي)

امتياز فهما (1400) : 7785

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 47 خدمت دیگر...

....

کانون اروند (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان (منطقه آزاد اروند)

شهرستان: آبادان

مسجد: حسنين(ع)

امتياز فهما (1400) : 7775 (200+)

خدمات کانون

 • گرافيک (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مهارتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 115 خدمت دیگر...

....

کانون قمر بني هاشم(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زابل

مسجد: قمر بني هاشم(ع)

امتياز فهما (1400) : 7767 (260+)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اخلاقي (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون وليعصر(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1400) : 7755

خدمات کانون

 • کوه‌پيمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (عمومي)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون پيروان حضرت مهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمانشاه

شهرستان: کرمانشاه

مسجد: سادات

امتياز فهما (1400) : 7755 (1100+)

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 12 خدمت دیگر...