....

کانون شهيد عقيل سراج (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: فيروزکوه

مسجد: جامع

امتياز فهما (1399) : 9040

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون طاها (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: امام سجاد(ع)

امتياز فهما (1399) : 9031

خدمات کانون

 • تنيس (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
مشاهده 63 خدمت دیگر...

....

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: راميان

مسجد: الزهرا(س)

امتياز فهما (1399) : 9030

خدمات کانون

 • تئاتر (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون يالثارات الحسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام حسين(ع)

امتياز فهما (1399) : 9015

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون منتظران وليعصر (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: البرز

شهرستان: کرج

مسجد: جامع ولي عصر (عج)

امتياز فهما (1399) : 9010

خدمات کانون

 • آموزش پويانمايي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تئاتر (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 618 خدمت دیگر...

....

کانون امام جعفرصادق(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام جعفرصادق(ع)

امتياز فهما (1399) : 9005

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 96 خدمت دیگر...