....

کانون شهداي كيشستان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: صومعه سرا

مسجد: امام حسين(ع)

خدمات کانون

 • شنبه هاي با کتاب (زير 7 سال)
 • آموزش سواد رسانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشارکت در طرح روستاهاي دوستدار کتاب (عمومي)
مشاهده 131 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي محله بزرگ پشت بازار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: لرستان

شهرستان: خرم آباد

مسجد: دولتشاهي

خدمات کانون

 • فوتبال (زير 7 سال)
 • مسابقه کتابخواني (بالاي ۴۰ سال)
 • اخلاقي (عمومي)
مشاهده 242 خدمت دیگر...

....

کانون پنج تن آل عبا (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گلستان

شهرستان: علي آباد

مسجد: حضرت وليعصر(عج)

خدمات کانون

 • فوتسال (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (زير 7 سال)
مشاهده 91 خدمت دیگر...

....

کانون قمربني هاشم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: طبس

مسجد: امام رضا (ع)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 32 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد بهشتي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: گتوند

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • مسابقه کتابخواني (زير 7 سال)
مشاهده 234 خدمت دیگر...

....

کانون نور هدايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: بيله سوار

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 41 خدمت دیگر...