....

کانون نورالعلم (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: هشترود

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 10379

امتياز فهما (1399) : 8139

خدمات کانون

 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • خودکفايي (عمومي)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
مشاهده 94 خدمت دیگر...

....

کانون انقلاب فرهنگي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کهگيلويه وبويراحمد

شهرستان: بويراحمد

مسجد: مسجدالنبي (ص)

امتياز فهما (1398) : 11286

امتياز فهما (1399) : 8135

خدمات کانون

 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون امام مهدي(عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: هامون

مسجد: صاحب الزمان(عج)

امتياز فهما (1398) : 6961

امتياز فهما (1399) : 8124

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شنبه هاي با کتاب (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: بوشهر

شهرستان: دشتستان

مسجد: جامع امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 13870

امتياز فهما (1399) : 8117

خدمات کانون

 • مهارتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (عمومي)
مشاهده 178 خدمت دیگر...

....

کانون خداداد (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: خداداد

امتياز فهما (1398) : 11935

امتياز فهما (1399) : 8110

خدمات کانون

 • اعتقادي (عمومي)
 • داستان‌نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • خیاطی (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

....

کانون فاطميون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: گرمي

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 12997

امتياز فهما (1399) : 8107

خدمات کانون

 • تعزيه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پرده خواني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 111 خدمت دیگر...