....

کانون امام حسن مجتبي (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: تيران وکرون

مسجد: قمر بني هاشم (ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (بالاي ۴۰ سال)
 • مهارتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 116 خدمت دیگر...

....

کانون طه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: فراهان

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

خدمات کانون

 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 116 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابراهيم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: حضرت ابراهيم (ع)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 84 خدمت دیگر...

....

کانون امام خميني(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: خاتم

مسجد: امام خميني(ره)

خدمات کانون

 • بصيرتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (عمومي)
 • اعتقادي (عمومي)
مشاهده 119 خدمت دیگر...

....

کانون امام خميني (ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: هويزه

مسجد: امام سجاد (ع)

خدمات کانون

 • شعر و ادبيات (عمومي)
 • خوشنويسي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشيح (عمومي)
مشاهده 370 خدمت دیگر...

....

کانون شهداي بنذرك (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام حسين(ع)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • واليبال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...