کانون انصارالحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: انصارالحسين (ع)

امتیاز فهما: 16187 (882+)

خدمات کانون

 • کارآفريني (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • مشاوره (بالاي ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون شهداي زيزگان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 16148 (210+)

خدمات کانون

 • شنا (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (عمومي)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: انديمشك

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 16094 (334+)

خدمات کانون

 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتبال (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

کانون عمر خيام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: مريوان

مسجد: ابوبكر صديق

امتیاز فهما: 16084 (114+)

خدمات کانون

 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صنایع دستی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون حافظون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: بوكان

مسجد: جامع

امتیاز فهما: 15984

خدمات کانون

 • اخلاقي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تفسير (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

کانون حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت نجمه (س)

امتیاز فهما: 15973 (124+)

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...