....

کانون سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: حضرت امام خميني (ره)

امتياز فهما (1399) : 16302

....

کانون نداي اسلام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: خليل آباد

مسجد: شهيدان عباسپور

امتياز فهما (1399) : 16240

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • تعزيه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (عمومي)
مشاهده 246 خدمت دیگر...

....

کانون باقرالعلوم (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: شفت

مسجد: جامع امام حسن مجتبي (ع)

امتياز فهما (1399) : 16235

خدمات کانون

 • رزمي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • واليبال (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 125 خدمت دیگر...

....

کانون مالك اشتر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: يزد

مسجد: امام حسن (ع)

امتياز فهما (1399) : 16169

خدمات کانون

 • مداحي (بالاي ۴۰ سال)
 • آموزش هاي فني و حرفه اي (۷ تا ۱۴ سال)
 • قصه گويي (عمومي)
مشاهده 240 خدمت دیگر...

....

کانون الزهراء(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اردبيل

شهرستان: اردبيل

مسجد: رحمانيه پيرمادر

امتياز فهما (1399) : 16123

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي علمي پژوهشي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • کارآفريني (عمومي)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون سفيران نور (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: مرودشت

مسجد: جامع سيوند

امتياز فهما (1399) : 16107

خدمات کانون

 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليدات هنري (عمومي)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 164 خدمت دیگر...