کانون انصارالحسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: انصارالحسين (ع)

امتیاز فهما: 16187 (238+)

خدمات کانون

 • شناسايي و تشکيل هسته هاي هنري (۷ تا ۱۴ سال)
 • درسي و تقويتي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

کانون شهداي زيزگان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: صاحب الزمان (عج)

امتیاز فهما: 16148 (210+)

خدمات کانون

 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (زير 7 سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 86 خدمت دیگر...

کانون ياسين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: انديمشك

مسجد: سيدالشهداء (ع)

امتیاز فهما: 16094 (334+)

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نمايشگاه کتاب (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 87 خدمت دیگر...

کانون عمر خيام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: كردستان

شهرستان: مريوان

مسجد: ابوبكر صديق

امتیاز فهما: 16084 (114+)

خدمات کانون

 • داستان‌نویسی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تواشيح (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

کانون حافظون (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان غربي

شهرستان: بوكان

مسجد: جامع امير آباد

امتیاز فهما: 15984

خدمات کانون

 • تفسير (عمومي)
 • سبک زندگي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 132 خدمت دیگر...

کانون حضرت معصومه(س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: حضرت نجمه (س)

امتیاز فهما: 15973 (124+)

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (عمومي)
 • حفظ (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...