....

کانون محبان الحسين عليه السلام (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: سرخس

مسجد: امام حسين عليه السلام

امتياز فهما (1400) : 12575 (1520+)

....

کانون شهيد مدرس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: سامان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1400) : 12520 (1325+)

خدمات کانون

 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • آموزش پويانمايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 71 خدمت دیگر...

....

کانون باب الحوائج (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: چهارمحال وبختياري

شهرستان: بروجن

مسجد: جامع دهنو

امتياز فهما (1400) : 12503 (830+)

خدمات کانون

 • نقاشی (۷ تا ۱۴ سال)
 • مداحي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 90 خدمت دیگر...

....

کانون اسوه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: تهران

مسجد: اعظم

امتياز فهما (1400) : 12480 (2315+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • حفظ (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • حفظ (زير 7 سال)
 • مهارتي (زير 7 سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون علي ابن ابيطالب(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رضوانشهر

مسجد: علي ابن ابي طالب(ع)

امتياز فهما (1400) : 12447 (2195+)

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 114 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن مجتبي(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان جنوبي

شهرستان: نهبندان

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

امتياز فهما (1400) : 12425 (13010+)

رتبه سال (1399) : شايسته تقدير ويژه

خدمات کانون

 • فوتبال (زير 7 سال)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • ترويج فرهنگ مطالعه (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 112 خدمت دیگر...