....

کانون سراج منير (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خراسان رضوي

شهرستان: تربت جام

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 5671

امتياز فهما (1399) : 8057

خدمات کانون

 • سرود (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 21 خدمت دیگر...

....

کانون امام سيدالساجدين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان

شهرستان: بم

مسجد: فاطميه (س)

امتياز فهما (1398) : 4499

امتياز فهما (1399) : 8045

خدمات کانون

 • مداحي (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتبال (۷ تا ۱۴ سال)
 • توليدات هنري (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 62 خدمت دیگر...

....

کانون ثاراله(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: خوزستان

شهرستان: دزفول

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 8984

امتياز فهما (1399) : 8045

خدمات کانون

 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 137 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت ابوالفضل (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: فارس

شهرستان: ارسنجان

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 3558

امتياز فهما (1399) : 8039

خدمات کانون

 • حفظ (عمومي)
 • تفسير (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 19 خدمت دیگر...

....

کانون جواد الائمه (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: همدان

شهرستان: رزن

مسجد: حسين بن علي (ع)

امتياز فهما (1398) : 7366

امتياز فهما (1399) : 8035

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • نمايشي (۷ تا ۱۴ سال)
 • سبک زندگي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...

....

کانون الرضا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: الرضا (ع)

امتياز فهما (1398) : 8300

امتياز فهما (1399) : 8030

خدمات کانون

 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
 • مشاوره (عمومي)
 • سبک زندگي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...