....

کانون الرضا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: الرضا (ع)

امتياز فهما (1398) : 8300

امتياز فهما (1399) : 8030

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • بصيرتي (عمومي)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون حنفا (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: ميرجاوه

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 7482

امتياز فهما (1399) : 8030

خدمات کانون

 • انواع آموزش هاي رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فعاليت در جام باشگاه هاي کتابخواني کودک و نوجوان (زير 7 سال)
 • نهج البلاغه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون گلستان مهديه (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: بشاگرد

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1398) : 15604 (80+)

امتياز فهما (1399) : 8006

خدمات کانون

 • توليدات هنري (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نقاشی (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • پياده روي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 107 خدمت دیگر...

....

کانون معارف اهل بيت(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: چهارده معصوم(ع)

امتياز فهما (1398) : 16804 (22+)

امتياز فهما (1399) : 8005

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (زير 7 سال)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • تئاتر (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 101 خدمت دیگر...

....

کانون شهيد محمد جواد هاشمي انديس (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: علي ابن ابيطالب (ع)

امتياز فهما (1398) : 4210

امتياز فهما (1399) : 7998

خدمات کانون

 • خودکفايي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تعزيه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قصه گويي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 44 خدمت دیگر...

....

کانون عمار (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کرمان (جنوب)

شهرستان: منوجان

مسجد: حضرت ابوالفضل العباس(ع)

امتياز فهما (1398) : 1262

امتياز فهما (1399) : 7995

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • سرود (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (عمومي)
مشاهده 13 خدمت دیگر...