....

کانون حبيب ابن مظاهر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: سيستان وبلوچستان

شهرستان: زاهدان

مسجد: حبيب ابن مظاهر

امتياز فهما (1398) : 10032

امتياز فهما (1399) : 7950

خدمات کانون

 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • نهج البلاغه (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 120 خدمت دیگر...

....

کانون صلاح الدين ايوبي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: کردستان

شهرستان: دهگلان

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 12732

امتياز فهما (1399) : 7937

خدمات کانون

 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • نهج البلاغه (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 85 خدمت دیگر...

....

کانون موسي بن جعفر(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: مسجد موسي بن جعفر (ع)

امتياز فهما (1398) : 3987

امتياز فهما (1399) : 7925

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 49 خدمت دیگر...

....

کانون حضرت امام خميني(ره) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: آستانه اشرفيه

مسجد: حضرت ابوالفضل (ع)

امتياز فهما (1398) : 6720

امتياز فهما (1399) : 7903

خدمات کانون

 • روانخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • خیاطی (۷ تا ۱۴ سال)
 • قرائت قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 79 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسين (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: تبريز

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 14430 (20+)

امتياز فهما (1399) : 7900

خدمات کانون

 • مهارتهاي 7گانه رايانه اي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • دوره هاي تشکيلااتي و کادرسازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • توليد محتواي فضاي مجازي (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 109 خدمت دیگر...

....

کانون زينبيه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قزوين

شهرستان: قزوين

مسجد: امام حسين (ع)

امتياز فهما (1398) : 3858

امتياز فهما (1399) : 7880

خدمات کانون

 • شنا (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • زبان هاي خارجي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 13 خدمت دیگر...