....

کانون صاحب الزمان (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مازندران

شهرستان: بهشهر

مسجد: صاحب الزمان (عج)

خدمات کانون

 • اخلاقي (عمومي)
 • مداحي (بالاي ۴۰ سال)
 • کارآفريني (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 127 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام حسن(ع)

خدمات کانون

 • مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 118 خدمت دیگر...

....

کانون امامزاده حسين كهندان (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: جامع

خدمات کانون

 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • اردويي و گردشگري (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • مشاوره (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون محبان ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: گيلان

شهرستان: رشت

مسجد: آقا دو برادران

خدمات کانون

 • اخلاقي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • قرائت قرآن (عمومي)
 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 113 خدمت دیگر...

....

کانون امام حسن عسکري (ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: لنجان

مسجد: امام حسن عسکري (ع)

خدمات کانون

 • نهج البلاغه (عمومي)
 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تفسير (عمومي)
مشاهده 96 خدمت دیگر...

....

کانون المهدي (عج) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: المهدي (عج)

خدمات کانون

 • خوشنويسي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • درسي و تقويتي (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...