....

کانون يالثارات الحسين(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: هرمزگان

شهرستان: ميناب

مسجد: امام حسين(ع)

خدمات کانون

 • مسابقه کتابخواني (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • شناسايي و تشکيل هسته هاي فرهنگي (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • صحيفه سجاديه (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون امام جواد(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسن مجتبي(ع)

خدمات کانون

 • آموزش نجوم (۷ تا ۱۴ سال)
 • روخواني قرآن (زير 7 سال)
 • قصه گويي (عمومي)
مشاهده 124 خدمت دیگر...

....

کانون سيد الوصيين (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: علي بن ابي طالب (ع)

خدمات کانون

 • پياده روي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • سبک زندگي (عمومي)
 • قرائت قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 77 خدمت دیگر...

....

کانون هرانده (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: تهران

شهرستان: فيروزکوه

مسجد: جامع

خدمات کانون

 • تواشيح (۷ تا ۱۴ سال)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • قرائت قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 80 خدمت دیگر...

....

کانون مصباح الهدي (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: قم

شهرستان: قم

مسجد: امام حسين (ع)

خدمات کانون

 • ارائه خدمات رايانه اي (بالاي ۴۰ سال)
 • اعتقادي (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • پياده روي (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 82 خدمت دیگر...

....

کانون ولايت (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نايين

مسجد: جامع

خدمات کانون

 • حفظ (۷ تا ۱۴ سال)
 • حفظ (عمومي)
 • داستان‌نویسی (۷ تا ۱۴ سال)
مشاهده 83 خدمت دیگر...