....

کانون طاها (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: ساوه

مسجد: امام سجاد(ع)

امتياز فهما (1398) : 7167

امتياز فهما (1399) : 7741

خدمات کانون

 • ابتهال (۷ تا ۱۴ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • ابتهال (۱۴ تا ۲۱ سال)
مشاهده 63 خدمت دیگر...

....

کانون انصارالائمه (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: يزد

شهرستان: بهاباد

مسجد: جامع

امتياز فهما (1398) : 9355

امتياز فهما (1399) : 7735

خدمات کانون

 • تشکيل هيات انديشه ورز کانون (۲۱ تا ۴۰ سال)
 • روخواني قرآن (۷ تا ۱۴ سال)
 • کوه‌پيمايي (بالاي ۴۰ سال)
مشاهده 78 خدمت دیگر...

....

کانون فتح (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: آذربايجان شرقي

شهرستان: خداآفرين

مسجد: باب الحوائج

امتياز فهما (1398) : 500

امتياز فهما (1399) : 7735

....

کانون ثامن الائمه(ع) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: مرکزي

شهرستان: اراک

مسجد: امام رضا(ع)

امتياز فهما (1398) : 5265

امتياز فهما (1399) : 7730

خدمات کانون

 • قرائت قرآن (عمومي)
 • اردويي و گردشگري (عمومي)
 • فوتسال (عمومي)
مشاهده 21 خدمت دیگر...

....

کانون فدائيان حضرت رقيه (س) (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: مبارکه

مسجد: فاطميه(س)

امتياز فهما (1398) : 12834 (88+)

امتياز فهما (1399) : 7715

خدمات کانون

 • روخواني قرآن (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • فوتسال (۱۴ تا ۲۱ سال)
 • تيراندازي (۲۱ تا ۴۰ سال)
مشاهده 88 خدمت دیگر...

....

کانون كوثر (مشاهده صفحه اختصاصی وعضویت در کانون)

استان: اصفهان

شهرستان: نجف آباد

مسجد: حضرت ابوالفضل(ع)

امتياز فهما (1398) : 7505

امتياز فهما (1399) : 7715

خدمات کانون

 • ترويج فرهنگ مطالعه (عمومي)
 • سرود (زير 7 سال)
 • روانخواني قرآن (عمومي)
مشاهده 48 خدمت دیگر...